โลก

สหรัฐฯทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ตรีศูล -2 ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นกับจีนและรัสเซีย

Nuclear Missile Trident-2: สหรัฐฯประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ตรีศูล -2 (Nuclear Missile Trident-2) จาก Submarine ในระหว่างการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวครอบคลุมระยะทางประมาณ 8200 กม.

Back to top button