สุขภาพ

การอัปเดตโคโรนาใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมากรณีมีปัญหา 44,000 | ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 44,000 รายมาถึงใน 24 ชั่วโมงตัวเลขการเสียชีวิตเป็นที่น่าประหลาดใจ

# ไวรัสโคโรน่า

จากรายงานของ Indian Council of Medical Research (ICMR) ได้ทำการทดสอบตัวอย่างไวรัสโคโรนาในประเทศทั้งหมด 13.55 ล้านตัวอย่างภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน

Back to top button