โลก

การเรียกเก็บเงินที่นำมาใช้ในการประชุมของเราเกี่ยวกับนโยบายจีนเดียว การเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้รับการแนะนำในสหรัฐอเมริการัฐสภาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะให้นโยบาย ‘One China’ ของจีนครั้งใหญ่

จีน

นโยบาย ‘จีนเดียว’: MP Bill Tiffany และ Scott Perry ได้เปิดตัวร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งเรียกร้องให้ฝ่ายบริหาร Biden สนับสนุนการเป็นสมาชิกของไต้หวันในองค์กรระหว่างประเทศ

(รูปถ่ายไฟล์)

Back to top button