โลก

แผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์: เตือนภัยสึนามิหลังแผ่นดินไหว 8.1 แปซิฟิกในนิวซีแลนด์ | แผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์: แผ่นดินไหวขนาด 8.1 มีคำเตือนสึนามิ

แผ่นดินไหว

เกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในนิวซีแลนด์ซึ่งวัดความรุนแรงได้ 8.1 ตามมาตราริกเตอร์ มีการออกคำเตือนสึนามิในนิวซีแลนด์หลังเกิดแผ่นดินไหว

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button