โลก

KP Sharma Oli ของเนปาลกล่าวว่า Bhaskaracharya ค้นพบทฤษฎีความโน้มถ่วงก่อนนิวตัน | ก่อนนิวตันบาสคาราชาเรียค้นพบกฎแห่งแรงโน้มถ่วง: เนปาล PM KP Sharma Oli

KP Sharma Oli

KP Sharma Oli ของเนปาลได้เน้นย้ำในระหว่างการสัมภาษณ์ที่ Bhaskaracharya ได้บอกเกี่ยวกับทฤษฎีความโน้มถ่วงเมื่อ 500 ปีก่อน เขากล่าวว่า Bhaskaracharya ค้นพบกฎของทฤษฎีความโน้มถ่วงในปี ค.ศ. 1150

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button