โลก

ญี่ปุ่นปะทะ 7.1 อาฟเตอร์ช็อกไม่มีความเสียหายจากนิวเคลียร์หลังแผ่นดินไหว อัปเดตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ | ญี่ปุ่น: แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ใกล้ฟุกุชิมะโรงงานนิวเคลียร์ไม่ถูกคุกคาม

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว: ตามที่โฆษกของรัฐบาล Katsunoba Kato ไม่มีรายงานการรบกวนจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อื่น ๆ ในพื้นที่เช่น Onagawa หรือ Fukushima Daiichi Nuclear Plant ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ

ความตื่นตระหนกแพร่ระบาดในญี่ปุ่นเนื่องจากแผ่นดินไหวขนาด 7.1 … เอื้อเฟื้อภาพ: (Reuters)

Back to top button