วิทยาศาสตร์

สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งอินเดีย: นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียค้นพบวิธีการวัดการระเหยที่มีประสิทธิภาพและประหยัด

การระเหยเป็นกระบวนการที่น้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซ นอกเหนือจากการเป็นส่วนสำคัญของวัฏจักรของน้ำแล้วการระเหยยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการขาดแคลนน้ำในพืช กระบวนการนี้เรียกว่าการคาย

Back to top button