โลก

Dictionary.com ประกาศให้คำว่า ‘Pandemic’ เป็นคำแห่งปี 2020 ข่าวภาษาฮินดีโลก

การระบาด

Dictionary.com กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ‘การระบาด’ เป็นหนึ่งในคำที่มีการค้นหามากที่สุดในปี 2020 และทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ทั้งหมด นอกจากโคโรนาแล้วยังมีโรคอื่น ๆ อีกมากมายเกิดขึ้นทั่วโลก

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button