โลก

Diwali จะมีการเฉลิมฉลองในพื้นที่ใกล้เคียงของจีนห่างจากอินเดียเริ่มการเตรียมการ

เทศกาลใหญ่จะจัดโดย Taipei India Music and Culture Center และกลุ่มชาวอินเดียที่อยู่ในไต้หวัน

Back to top button