โลก

พบโรงงานเบียร์โบราณในอียิปต์ | อียิปต์: โรงงานเบียร์ที่พบในสุสานถูกใช้เพื่อทำพิธีกรรมของราชวงศ์

โรงเบียร์โบราณ

ในระหว่างการขุดสุสาน Abidos นักโบราณคดีได้พบโรงงานเบียร์โบราณจำนวน 8 ยูนิต มีการบอกว่าเบียร์ยังถูกใช้ในประเพณีของราชวงศ์ซึ่งทำในโรงงานแห่งนี้

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button