โลก

ประชากรอายุน้อยมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจาก Corona Virus รูปแบบใหม่ | Covid New Strain: อวตารใหม่ของ Covid-19 เป็นอันตรายต่อคนในวัยนี้มากกว่าผู้สูงอายุและเด็ก

ต่อไป
ข่าว

การเปลี่ยนเสียง: Joe Biden เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ากฎของ Visa จะเปลี่ยนไปทันทีตอนนี้บอกว่า – ‘ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของ Trump

Back to top button