โลก

WHO ระบุว่าวัคซีนไม่เพียงพอที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในอีก 6 เดือนข้างหน้า | WHO เตือนหกเดือนข้างหน้าต้องระวังให้มากขึ้นนี่คือเหตุผล

ไวรัสโคโรน่า

ไม่มีความหวังที่จะได้รับการบรรเทาจากวิกฤตโคโรนาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแม้ว่าวัคซีนจะเข้ามาในตลาดก็ตาม องค์การอนามัยโลก (WHO) เชื่อว่าวัคซีนจะไม่มีในปริมาณที่ทุกคนสามารถฉีดวัคซีนได้ดังนั้นความเสี่ยงของโคโรนาจะยังคงอยู่แม้จะสร้างวัคซีนแล้วก็ตาม

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button