โลก

คนผิวขาวได้รับการฉีดวัคซีนในอัตราที่สูงกว่าข้อมูล CDS ของคนอเมริกันผิวดำ

ต่อไป
ข่าว

Dragon โกรธเคืองโดยการแบนถาวรในแอปจีนบอกให้ บริษัท ของเขา ‘เรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลอินเดีย’

Back to top button