โลก

รายงานของ UN กล่าวว่า CoronaVirus เสียค่างานมากกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบกับวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2552 โคโรนาทำให้คนว่างงานเพิ่มขึ้น 4 เท่าจากภาวะถดถอยในปี 2552: ILO

ไวรัสโคโรน่า

ปีที่แล้วการสูญเสียงานในโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นการสูญเสียถึง 4 เท่าในวิกฤตการเงินโลกในปี 2552 การประเมินนี้เป็นรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดยองค์กรสหประชาชาติ

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button