โลก

ตอลิบานไม่ยึดมั่นในสันติภาพการเจรจายังไม่เสร็จสิ้น: Afghan NSA | ตอลิบานไม่ต้องการสันติภาพแม้ว่าจะผ่านไป 20 ปีแล้วก็ตามอัฟกานิสถานก็พร้อมสำหรับสงครามเช่นกัน

ตอลิบาน

ขณะนี้การเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ในโดฮาสิ้นสุดลงแล้ว NSA ของอัฟกานิสถานกล่าวว่ากลุ่มตอลิบานไม่ต้องการสันติภาพ แต่เราจะไม่ปล่อยให้ระบบล่มสลายและประสบความสำเร็จในแผนการชั่วร้ายของเรา หากตอลิบานต้องการสงครามเราก็พร้อม

Back to top button