โลก

รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารปัญจาบไล่ออกจากการแสดงความคิดเห็นต่อข่าวชาวฮินดูของชาวฮินดูทั่วโลก

ปากีสถาน

Fayyazul Chauhan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลของจังหวัดปัญจาบของปากีสถานถูกไล่ออกจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเนื่องจากแสดงความเห็นที่เสื่อมเสียต่อชนกลุ่มน้อยชาวฮินดู

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button