โลก

วัคซีน Covid-19: AstraZeneca ยอมรับข้อผิดพลาดในการผลิตระหว่างเส้นทาง | วัคซีน Covid-19: AstraZeneca ยอมรับผิดพลาดในการผลิตผลการทดสอบเปลี่ยนไป!

วัคซีนโคโรนา

บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา AstraZeneca ยอมรับความผิดพลาด AstraZeneca กล่าวว่าความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นในขณะที่ทำวัคซีนซึ่งสร้างความแตกต่างในผลลัพธ์

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button