โลก

การฉีดวัคซีนโควิด -19 อาจเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคมในสหรัฐอเมริกา | ข่าวดีเกี่ยวกับ Corona Vaccine จะได้รับการฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันนี้ในเดือนหน้า

วัคซีนโคโรนา

อเมริกาเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนามากที่สุดและมีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนี้มากกว่า 125 ล้านคนในขณะที่มีผู้เสียชีวิต 2.62 แสนคน

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button