โลก

การเปิดเผยครั้งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ Covid-19 สามารถบรรจุไวรัสทั้งหมดทั่วโลกได้ในกระป๋องโค้ก

นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษเปิดเผยว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ร้ายแรงซึ่งทำให้ป่วยมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกนั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กและหากอนุภาคของโควิด -19 (โควิด -19) ที่มีอยู่ในโลกถูกฝากไว้ในที่เดียวทั้งหมดสามารถบรรจุในกระป๋องเดียวได้ ของโค้ก

Back to top button