โลก

เผยสถานที่ฝังศพโบราณตัวเมียก็ล่าเช่นกัน

อเมริกาใต้

ในเทือกเขาแอนดีสของทวีปอเมริกาใต้นักวิทยาศาสตร์พบสถานที่ฝังนักล่าตัวเมียอายุประมาณเก้าพันปี

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button