โลก

ผู้สนับสนุนกำลัง: กองทัพเรืออินเดียได้รับเครื่องบินตรวจการณ์ P-8I ลำที่เก้า

อินเดีย

P-8I ติดตั้งเซนเซอร์ที่ล้ำสมัยทำให้สามารถตรวจสอบทุกอย่างในประเทศจีนได้ การที่เครื่องบินลำนี้เข้าร่วมกองเรือของกองทัพเรือทำให้ความแข็งแกร่งของอินเดียในมหาสมุทรอินเดียเพิ่มขึ้น

ไฟล์รูปภาพ: Boeing.co.in

Back to top button