โลก

ไม่ใช่ทองและเงิน คนในประเทศนี้กำลังลงทุนในวัว ยอดขายโคเพิ่มขึ้น

ทุกวันนี้ผู้คนในซิมบับเวสูญเสียความมั่นใจในสกุลเงินของตน ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้คนกำลังลงทุนในปศุสัตว์ ข้อดีคือได้วัวอีกตัวที่มีลักษณะเป็นลูกวัว พร้อมกับนม มูลสัตว์ ฯลฯ มาทำมาหากิน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า วัวอีกตัวจะพร้อม ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงดีกว่าทองคำและเงินโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก

Back to top button