สุขภาพ

ตัวเลขโคโรนาทะลุ 79 ล้านคนในประเทศเสียชีวิต 508 คนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

อัตราการตายของไวรัสโคโรนาในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องและอัตราการฟื้นตัวเพิ่มขึ้น

Back to top button