โลก

เนปาล EC ปฏิเสธที่จะยอมรับฝ่ายปกครองของ NCP เป็นฝ่ายอย่างเป็นทางการ | คณะกรรมการการเลือกตั้งของเนปาลปฏิเสธที่จะให้การยอมรับอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายใด ๆ ของ NCP

KP Sharma Oli

ด้วยการตัดสินใจครั้งล่าสุดของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนปาลโอลีและประชันดาจะยังคงเป็นประธานต่อไปแม้จะแยกพรรค

รูปถ่ายธงชาติเนปาล: ANI

Back to top button