โลก

Joe Biden ขอให้จัดการกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัด Sindh ของปากีสถาน | PAK ยื่นอุทธรณ์ต่อ Biden เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัด Sindh

โจไบเดน

ในจดหมายเขากล่าวว่า “เราต้องการให้สินธีแจ้งให้คุณทราบถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศในจังหวัด Sindh ซึ่งกำลังดำเนินการด้วยความสูญเสียชีวิตของผู้คนและการดำรงชีวิตของชาวสินธี”

Back to top button