โลก

Joe Biden เลือกนายแพทย์ชาวอินเดีย – อเมริกัน Pritesh Gandhi เป็น CMO ของ Homeland Security | แพทย์ชาวอินเดียได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ในแผนกรักษาความปลอดภัยบ้านในสหรัฐอเมริกา

โจไบเดน

ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐฯได้แต่งตั้งดร. ปริเตชคานธีแพทย์ชาวอินเดียเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ในแผนกความปลอดภัยภายในบ้าน

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button