โลก

อิหร่านกำลังจะผลิตวัคซีนโคโรนาโดยการทดลองในมนุษย์ทำได้ในเดือนกุมภาพันธ์ | วัคซีนโคโรนาเตรียมวัคซีนพื้นเมืองในอิหร่านท่ามกลางการถกเถียงเรื่อง ‘ฮาราม’ หรือ ‘ฮาลาล’ ขอทราบรายละเอียด

โควิด -19

ประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าประเทศของเขากำลังร่วมมือกับประเทศอื่นในการผลิตวัคซีนอื่นซึ่งอาจได้รับการทดลองในมนุษย์ในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนโคโรนาในท้องถิ่น

การเตรียมการสำหรับการทำวัคซีนโคโรนาของชนพื้นเมืองในอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น ….

Back to top button