โลก

อินโดนีเซีย: ตรวจพบกล่องดำของเครื่องบินตกและยังพบอวัยวะของมนุษย์

เครื่องบินโดยสารสายการบินศรีวิชัยของอินโดนีเซียออกเดินทางจากสนามบินจาการ์ตาเมื่อเวลา 14.36 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์และบรรทุกผู้โดยสาร 62 คน สี่นาทีหลังจากเครื่องขึ้นเครื่องบินก็ขาดการติดต่อและหายไปจากเรดาร์

Back to top button