โลก

อิมรานข่านออกใบอนุญาตล่านกฮูบาระที่ได้รับการคุ้มครอง | ตอนนี้อิมรานข่านจะเติมสมบัติด้วยเลือดของผู้บริสุทธิ์โดยได้รับอนุญาตจากราชวงศ์กาตาร์

ปากีสถาน

นกฮูบาโรที่พบในประเทศแถบเอเชียกลางมาที่ปากีสถานเพื่อหนีความหนาวเย็นอย่างรุนแรง จำนวนนกเหล่านี้ลดลงอย่างรวดเร็วและด้วยเหตุนี้การล่าสัตว์จึงถูกห้ามทั่วโลกรวมทั้งปากีสถาน อย่างไรก็ตาม Imran Khan ได้ทำข้อตกลงที่จะตายเพื่อคนที่ไม่มีเงินเพื่อเงิน

ไฟล์รูปภาพ: Reuters

Back to top button