สุขภาพ

ชากลายเป็นสิ่งเสพติดเหมือนแอลกอฮอล์หรือไม่? เรียนรู้ว่าอะไรคือข้อเสียของการดื่มชามากเกินไป

บางคนไม่รู้ว่าตัวเองติดชาเมื่อไหร่และนิสัยอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างไร เรียนรู้ข้อเสียของการดื่มชามากขึ้น

Back to top button