สุขภาพ

การออกกำลังกายเพื่อเข่าที่แข็งแรง : ออกกำลังกายเพียง 1 ครั้ง ก็สามารถเสริมสร้างเข่าที่อ่อนแอได้ ผู้สูงอายุจะได้ประโยชน์มากมาย

ในวัยชราเข่าจะอ่อนแรงและข้อต่อเริ่มปวดเมื่อย แต่ด้วยท่าบริหารเข่านี้ ข้อต่อก็แข็งแรงได้

Back to top button