โลก

พรรคคอมมิวนิสต์เนปาลอาจแยกตัวออกจากข้อพิพาท PM KP Sharma oli Pushpa kamal Dahal ปรับปรุงล่าสุด

เนปาล

ในเดือนตุลาคม KP Oli นายกรัฐมนตรีเนปาล (นายกรัฐมนตรีเนปาล KP Sharma Oli) ได้ปรับคณะรัฐมนตรีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาดา ตั้งแต่นั้นมาความขัดแย้งก็เพิ่มมากขึ้น

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button