โลก

จีนจะต้องเล่นตามกฎสหรัฐฯเพื่อเข้าร่วม WHO อีกครั้ง Biden | ข้อความที่หนักแน่นของ Joe Biden ต่อจีนกล่าวว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการรวมอเมริกาอีกครั้งใน WHO

โจไบเดน

ประธานาธิบดีโจไบเดนที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่ของอเมริกาได้ให้ข้อความหนักแน่นถึงจีนและกล่าวว่าจีนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและทำงานภายใต้นโยบาย

(รูปถ่ายไฟล์)

Back to top button