สุขภาพ

Covid-19: รู้สิ่งสำคัญเหล่านี้เกี่ยวกับ Oximeter มันจะเป็นประโยชน์

Oximeter เป็นเครื่องขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบระดับออกซิเจนในเลือดซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผ้าหรือคลิปหนีบกระดาษและสิ่งที่ดีที่สุดคือสามารถพกพาไปได้ทุกที่

Back to top button