โลก

จีนไม่มีพื้นฐานทางศาสนศาสตร์ที่จะเลือกดาไลลามะองค์ต่อไปสหรัฐฯ | อเมริกากำหนดเป้าหมายไปที่จีน – ไม่มีพื้นฐานทางศาสนาที่จะเลือกดาไลลามะองค์ต่อไป

ต่อไป
ข่าว

ประเทศนี้จะห้ามรถยนต์เบนซินและดีเซลโครงการนี้จะทำให้เกิดการจ้างงาน 2.5 แสนคน

Back to top button