โลก

จีนสร้างกำแพงเมืองจีนทางใต้ยาว 2,000 กม. ตามแนวชายแดนเมียนมาร์

ต่อไป
ข่าว

ปากีสถานอนุญาตให้ราชวงศ์ของกาตาร์ล่านก Houbara ที่ได้รับการคุ้มครองจะได้รับเงินจำนวนมาก

Back to top button