โลก

Bill Gates ชื่นชมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการผลิตวัคซีนของอินเดีย | Bill Gates ยกย่องความเป็นผู้นำของอินเดียในเรื่อง Corona Vaccine โดยกล่าวชื่นชม

ต่อไป
ข่าว

เด็ก 60,000 คนที่เกิดในอินเดียในวันแรกของปีใหม่จีนก็ถูกทิ้งเช่นกัน

Back to top button