โลก

ภูฏานปฏิเสธข้อเรียกร้องของจีนที่จะตั้งหมู่บ้านใกล้เมืองดักลามกล่าว

Shen Shiwei นักข่าวจีนทวีตว่าจีนได้จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ใน Doklam

Back to top button