โลก

หลังจากการอนุมัติของ Johnson & Johnson แคนาดาได้กลายเป็นประเทศแรกที่มีวัคซีนโคโรนา 4 ตัว | แคนาดากลายเป็นประเทศแรกที่มีวัคซีนโคโรนา 4 ตัวหลังจากการอนุมัติของ Johnson & Johnson

วัคซีนโคโรนา

วัคซีนโคโรนา 4 ชนิดได้รับการรับรองในแคนาดา ประกอบด้วยชื่อของวัคซีน Corona ของ Johnson & Johnson นอกเหนือจาก Pfizer, Moderna และ AstraZeneca สิ่งที่พิเศษคือยังมีวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button