สุขภาพ

ยารักษาโรคข้ออักเสบช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุที่ติดเชื้อ COVID-19 | ยารักษาโรคข้ออักเสบช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุที่ติดเชื้อ COVID-19: การศึกษา | ข่าวภาษาฮินดีสุขภาพ

โควิด -19

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์สามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุที่ติดเชื้อโควิด -19 ได้จึงเป็นอาวุธใหม่ในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนา มีการกล่าวไว้ในการศึกษา

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button