โลก

หลังจาก 800 ปีผู้คนจะได้เห็น Christmas Star เป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติบนสวรรค์นี้ | ในวันนี้จะมีการชมดาวคริสต์มาสที่สวยงามบนท้องฟ้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากหลังจาก 800 ปี

ดาวคริสต์มาส

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในวันที่ 21 ธันวาคมจะเห็นดาวคริสต์มาสบนท้องฟ้า ในวันนี้ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ (Saturn) จะมาเป็นเส้นตรงบนท้องฟ้า

Back to top button