โลก

รัฐบาลสหรัฐฟ้อง Facebook กล่าวหา Monopoly

เฟซบุ๊ก

รัฐบาลสหรัฐได้ฟ้องร้องเฟซบุ๊ก (Facebook) ในข้อหาผูกขาดเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เป็น บริษัท เทคโนโลยีแห่งที่สองรองจาก Google ที่ถูกรัฐบาลสหรัฐฯฟ้อง

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button