โลก

รัฐบาลศรีลังกาขุดคูน้ำรอบหลุมฝังกลบเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์และชาวบ้าน | ศรีลังกา: ขุดคูน้ำเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทระหว่างช้างและมนุษย์ที่หิวโหย

ศรีลังกา

รัฐบาลศรีลังกาได้ขุดคูน้ำลึกใกล้กับพื้นที่ฝังกลบขยะเพื่อป้องกันฝูงช้างที่หิวโหยที่ไม่เคลื่อนไหว รัฐบาลได้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์กับชาวบ้าน

Back to top button