สุขภาพ

ผู้ที่ได้รับวัคซีนโคโรนาสามารถถอดหน้ากากออกได้ในสถานที่ในร่ม us cds ngmp | หากคุณได้รับวัคซีนทั้งสองเข็มคุณจะต้องกำจัดหน้ากาก! รู้ว่า CDS พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?

วัคซีนโคโรนา

ข่าวดีก็คือเราสามารถกำจัดหน้ากากได้ในไม่ช้า ในความเป็นจริงผู้ที่ได้รับวัคซีนโคโรนาทั้งสองปริมาณสามารถถอดหน้ากากอนามัยออกในที่ร่มได้

Back to top button