โลก

วัดฮินดูแห่งใหม่ล่าสุด Dubais จะเปิดให้ผู้ที่ชื่นชอบภายในปีหน้า | ดูไบ: วัดฮินดูที่จะสร้างขึ้นใน 25,000 ตารางฟุตในปีหน้า PM Modi ได้วางรากฐาน

ดูไบ

เทพเจ้าและเทพธิดา 11 องค์จะถูกติดตั้งในวิหารฮินดูอันยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นในดูไบ วัดนี้จะตอบสนองความเชื่อทางศาสนาของชุมชนชาวฮินดูที่อยู่ในทุกส่วนของอินเดีย หลังจากการก่อสร้างโบสถ์คุรุดวาราและวัดจะรวมอยู่ในที่เดียวกัน นั่นหมายถึงคนสามศาสนาจะสามารถนมัสการร่วมกันได้

มีการสร้างวัดฮินดูขนาดใหญ่ในดูไบ

Back to top button