โลก

เอกสารติดเชื้อ Covid-19 เป็นภัยคุกคามสำคัญต่อผู้นำระดับโลก: อินเตอร์โพล

ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้ โคโรนาระลอกที่สองเริ่มแล้วในบางประเทศ ด้วยเหตุนี้สถานการณ์จึงเริ่มรุนแรงขึ้นอีกครั้ง

Back to top button