โลก

ราชวงศ์อังกฤษกำลังมองหาคนดูแลบ้านหลังได้ยินเงินเดือน

ราชวงศ์อังกฤษแห่งบริเตนกำลังมองหาแม่บ้าน ในช่วง 13 เดือนแรกจะเป็นการฝึกงานและหลังจากนั้นจะรับงานเต็มเวลา และเมื่อพูดถึงเงินเดือนก็เพียงพอที่จะระเบิดความรู้สึกของคนทั่วไป

Back to top button