โลก

โซเฟียค้นพบน้ำบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่มีแสงแดดส่องถึง | พบน้ำบนพื้นผิวดวงจันทร์รู้ความลับที่ NASA หยิบม่านขึ้นมา

นาซ่า

โซเฟียตรวจพบโมเลกุลของน้ำ (H2O) ในปล่องภูเขาไฟ Clavius ​​ซึ่งเป็นหลุมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในซีกโลกใต้ของดวงจันทร์และมองเห็นได้จากโลก

นาซ่ายืนยันมีน้ำบนพื้นผิวดวงจันทร์ …

Back to top button