สุขภาพ

Adar Poonawala หัวหน้าสถาบันซีรั่มกล่าวว่าวัคซีนโควิดชนิดที่สองจะเปิดตัวภายในเดือนมิถุนายน 2564 | Adar Poonawalla หัวหน้าสถาบัน Serum กล่าวว่า SOV จะเปิดตัววัคซีน Covovax ใหม่ภายในเดือนมิถุนายน 2564

โควิด -19

Adar Poonawala ประธานสถาบันเซรั่มทวีตว่า บริษัท ของเขาสามารถเปิดตัววัคซีน Kovid-19 อีกตัวได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button