โลก

ประชากรรัสเซียลดลงครึ่งล้านใน 12 เดือนในช่วงโควิด -19 | ประชากรของรัสเซียลดลงอย่างมากใน 1 ปีจำนวนประชากรนี้ลดลง

รัสเซีย

นับเป็นการลดลงมากที่สุดของประชากรรัสเซียในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ครั้งสุดท้ายที่ประชากรรัสเซียลดลงอย่างมากในปี 2548 ซึ่งลดลงประมาณ 6 lakhs ตามข้อมูลจำนวนชาวรัสเซียลดลงประมาณ 1 แสนคนต่อปีในปี 2018 และ 2019

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button